logo_icas logo_rebina logo_uefiscdi logo_usambvt logo_ucv2

Finanţare: UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANŢAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR, A CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ŞI INOVAŢIEI

PROIECT 111/2014: Evaluarea potenţialului productiv, de fitoremediere şi adaptabilitate la stresul hidric, a unor genotipuri de Salix, în staţiuni improprii culturilor agricole – SAROSWE

Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă PN-II-PT-PCCA-2013-4 -2044

diseminare

Participari la manifestări stiinţifice 2017 WP 6 (D1, D2, D3): Diseminarea rezultatelor (CO, P1, P2, P3). A4.23 D1 Diseminare rezultate; comunicare si publicare nationala si/sau internationala I. Lucrări tipărite ISI proceedings Soare Marin, Iancu Paula, Panita Ovidiu, Soare Rodica, Bonciu Elena, Researches concerning the possibility of cultivating energetic wilow on deposit of ash from thermal power station, 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2017, Proceedings Vol. 17, Energy and Clean Technologies, Issue 42, pp.

WORKSHOP Culturi de salcie cu ciclu scurt de rotatie, surse de energie regenerabila 24.05.2017

RAPORTUL ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNIC (RST)

Proiectul 111⁄2014: Evaluarea potenţialului productiv, de fitoremediere şi adaptabilitate la stresul hidric, a unor genotipuri de Salix, în staţiuni improprii culturilor agricole – SAROSWE Etapa 4⁄2017: Caracterizarea genotipurilor de Salix sp. din punct de vedere al tolerantei la stresul hidric, al capacitatii de fitoremediere si rezistentei la boli si daunatori Rezumat WP 1 (A4): Evaluarea potenţialului productiv la genotipuri de Salix în condiţii staţionale diferite (7 RO + 7 SWE/7 locaţii – Banat- control, sărătură, MG; Oltenia – control, nisip irigat, nisip neirigat, MG) (CO, P1, P2).

WORKSHOP Abordare agrosilviculturala a speciilor din genul Salix 25.05.2016

WORKSHOP DE DESCHIDERE Proiect Colaborativ de Cercetare Aplicativă 111/2014 (2014-2016)

Prezentare SAROWSE

partener 3

Nume si prenume Pozitie in proiect
Partener 3 NEŢOIU Constantin Responsabil P3, expert entomologie forestiera
TOMESCU Romică exert entomologie forestiera
CHIRA Danuţ Expert fitopatologie forestiera
BUZATU Andrei asistent cercetare
GUŢU Florica tehnician
ŞOANCĂ Cornel tehnician
CIOC Ionel tehnician

partener 2

Nume si prenume Pozitie in proiect
Partener 2 SOARE Marin Responsabil P2, expert ameliorare
CORNEANU Gabriel Cercetător, expert genetica, citologie, (Contract pe perioada determinată)
BĂBEANU Ileana Cristina Cercetător, expert biochimie
IANCU Paula Cercetător, specialist genetica
COJOACĂ Florin Dorian Cercetător, specialist biometrie specii lemnoase
NICOLAE Ion Cercetător, specialist fiziologie vegetală
BUŞE-DRAGOMIR Luminiţa Cercetător, specialist fiziologie vegetală
SUSINSKI Mihai Cercetător, specialist agrochimie
BONCIU Elena Cercetător, specialist biotehnologii
MATEI Gheorghe Cercetător, specialist tehnologii
SOARE Rodica Cercetător, specialist tehnologii
DRĂGOI Floriana Mădălina Cercetător, postdoctorand, biochimie
PĂNIŢĂ Ovidiu Florin Cercetător, postdoctorand, genetică
BUŞE Maria Inspector resurse umane

partener 1

Nume si prenume Pozitie in proiect
Partener 1 HOLLERBACH Wilhelm Responsabil P1
MOŞ Cornelia specialist legislatie, resurse umane
TRAVA Danuţ asistent cercetare

coordonator

Nume si prenume Pozitie in proiect
Coordonator (CO) CORNEANU Mihaela Director proiect, expert genetică
HERNEA Cornelia Responsabil ştiintific, expert dendrometrie şi împăduriri
CRĂCIUN Constantin Cercetător, Microscopie electronică (Contract pe perioada determinată)
POPESCU Sorina Cercetător, expert biologie moleculară
BORLEA Gheorghe Florian Cercetător, expert protecţia mediului si conservarea biodiversităţii, schimbări climatice
SĂRAC Ioan Cercetător, specialist genetica cantitativă
STROIA Ciprian Cercetător, specialist botanică
CRĂCIUNESCU Adam Cercetător, specialist silvicultura
POŞTA Daniela Sabina Cercetător, specialist macropropagare vegetaţie lemnoasă
FERICEAN Mihaela Liana Cercetător specialist biolog, entomologie
PETCOV Andrea Cercetător postdoctorat, genetica
ŢENCHE Constantinescu Alina Cercetător postdoctorat, ecologie
STROIA Marius Cercetător postdoctorat, pedologie
BUZDGAN Emilia Inginer
vacant contabil
vacant resurse umane
vacant student masterand
vacant student masterand

rezultate preconizate

PACHETE DE LUCRU SI REZULTATE PRECONIZATE Pachet de lucru Nr1 Titlu pachet de lucru Coordonator pachet de lucru2 Rezultate preconizate 1 Evaluarea potenţialului productiv la genotipuri de Salix in condiţii staţionale diferite ( 7 RO + 7 SWE/7 locaţii – Banat- SDE, sărătură, MG; Oltenia – control, nisip irigat, nisip neirigat, MG) P1 Caracterizarea hibrizilor şi clonelor de Salix sp.pentru valorificarea la maxim a potenţialului productiv, în condiţii de mediu specifice.

parteneri

Coordonator UNIVERSITATEA DE Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Regele Mihai I al Romaniei”, din Timisoara Director Proiect: Prof. univ. dr. CORNEANU Mihaela Echipa Coordonator Partener 1 SC Rebina Agrar SRL Ghilad Responsabil Partener 1: HOLLERBACH Wilhelm Echipa Partener 1 Partener 2 Universitatea din Craiova Responsabil Partener 2: Prof. univ. dr. SOARE Marin Echipa Partener 2 Partener 3 Institutul de cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti Responsabil Partener 3: CS I dr.

descriere

Evaluarea potenţialului productiv, de fitoremediere şi adaptabilitate la stresul hidric, a unor genotipuri de Salix, în staţiuni improprii culturilor agricole - SAROSWE Rezumat.Datorită crizei mondiale de energie, resursele de energie regenerabile, reprezentate prin biomasă vegetală din culturi tip SRC (Short rotation coppice) sunt o opţiune sustenabilă.Obiectivele proiectului sunt, pe de o parte, testarea dezvoltării în condiţii extreme (stres hidric) a genotipurilor de origine suedeză admise în cultură în România, în comparaţie cu clonele şi hibrizii româneşti, precum şi colectarea de germoplasmă locală, cu rezistenţă la factori de stres biotic şi abiotic, pentru ameliorarea sortimentului existent.