logo_icas logo_rebina logo_uefiscdi logo_usambvt logo_ucv2

Finanţare: UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANŢAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR, A CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ŞI INOVAŢIEI

PROIECT 111/2014: Evaluarea potenţialului productiv, de fitoremediere şi adaptabilitate la stresul hidric, a unor genotipuri de Salix, în staţiuni improprii culturilor agricole – SAROSWE

Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă PN-II-PT-PCCA-2013-4 -2044

diseminare

Participari la manifestări stiinţifice 2016 RAPORTUL ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNIC 2016 - rezumat WP 6 (D1, D2, D3): Diseminarea rezultatelor (CO, P1, P2, P3). A3.22 D1 Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor 1. Lucrări tipărite ISI proceedings Soare Marin, Nicolae Ion, Panita Ovidiu, Rodica Soare, Luminita Buse, Researches concerning the growing phisiology of some Salix sp. genotipes, Book 6 - Nano, Bio and Green Technologies for a sustainable Future, Conference proceedings, Vol.

WORKSHOP Abordare agrosilviculturala a speciilor din genul Salix 25.05.2016

Afis Prezentare 25 mai 2016 Pliant

WORKSHOP DE DESCHIDERE Proiect Colaborativ de Cercetare Aplicativă 111/2014 (2014-2016)

Prezentare SAROWSE

partener 3

Nume si prenume Pozitie in proiect Partener 3 NEŢOIU Constantin Responsabil P3, expert entomologie forestiera TOMESCU Romică exert entomologie forestiera CHIRA Danuţ Expert fitopatologie forestiera BUZATU Andrei asistent cercetare GUŢU Florica tehnician ŞOANCĂ Cornel tehnician CIOC Ionel tehnician

partener 2

Nume si prenume Pozitie in proiect Partener 2 SOARE Marin Responsabil P2, expert ameliorare CORNEANU Gabriel Cercetător, expert genetica, citologie, (Contract pe perioada determinată) BĂBEANU Ileana Cristina Cercetător, expert biochimie IANCU Paula Cercetător, specialist genetica COJOACĂ Florin Dorian Cercetător, specialist biometrie specii lemnoase NICOLAE Ion Cercetător, specialist fiziologie vegetală BUŞE-DRAGOMIR Luminiţa Cercetător, specialist fiziologie vegetală SUSINSKI Mihai Cercetător, specialist agrochimie BONCIU Elena Cercetător, specialist biotehnologii MATEI Gheorghe Cercetător, specialist tehnologii SOARE Rodica Cercetător, specialist tehnologii DRĂGOI Floriana Mădălina Cercetător, postdoctorand, biochimie PĂNIŢĂ Ovidiu Florin Cercetător, postdoctorand, genetică BUŞE Maria Inspector resurse umane

partener 1

Nume si prenume Pozitie in proiect Partener 1 HOLLERBACH Wilhelm Responsabil P1 MOŞ Cornelia specialist legislatie, resurse umane TRAVA Danuţ asistent cercetare

coordonator

Nume si prenume Pozitie in proiect Coordonator (CO) CORNEANU Mihaela Director proiect, expert genetică HERNEA Cornelia Responsabil ştiintific, expert dendrometrie şi împăduriri CRĂCIUN Constantin Cercetător, Microscopie electronică (Contract pe perioada determinată) POPESCU Sorina Cercetător, expert biologie moleculară BORLEA Gheorghe Florian Cercetător, expert protecţia mediului si conservarea biodiversităţii, schimbări climatice SĂRAC Ioan Cercetător, specialist genetica cantitativă STROIA Ciprian Cercetător, specialist botanică CRĂCIUNESCU Adam Cercetător, specialist silvicultura POŞTA Daniela Sabina Cercetător, specialist macropropagare vegetaţie lemnoasă FERICEAN Mihaela Liana Cercetător specialist biolog, entomologie PETCOV Andrea Cercetător postdoctorat, genetica ŢENCHE Constantinescu Alina Cercetător postdoctorat, ecologie STROIA Marius Cercetător postdoctorat, pedologie BUZDGAN Emilia Inginer vacant contabil vacant resurse umane vacant student masterand vacant student masterand

rezultate preconizate

PACHETE DE LUCRU SI REZULTATE PRECONIZATE Pachet de lucru Nr1 Titlu pachet de lucru Coordonator pachet de lucru2 Rezultate preconizate 1 Evaluarea potenţialului productiv la genotipuri de Salix in condiţii staţionale diferite ( 7 RO + 7 SWE/7 locaţii – Banat- SDE, sărătură, MG; Oltenia – control, nisip irigat, nisip neirigat, MG) P1 Caracterizarea hibrizilor şi clonelor de Salix sp.pentru valorificarea la maxim a potenţialului productiv, în condiţii de mediu specifice.

parteneri

Coordonator UNIVERSITATEA DE Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Regele Mihai I al Romaniei”, din Timisoara Director Proiect: Prof. univ. dr. CORNEANU Mihaela Echipa Coordonator Partener 1 SC Rebina Agrar SRL Ghilad Responsabil Partener 1: HOLLERBACH Wilhelm Echipa Partener 1 Partener 2 Universitatea din Craiova Responsabil Partener 2: Prof. univ. dr. SOARE Marin Echipa Partener 2 Partener 3 Institutul de cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti Responsabil Partener 3: CS I dr.

descriere

Evaluarea potenţialului productiv, de fitoremediere şi adaptabilitate la stresul hidric, a unor genotipuri de Salix, în staţiuni improprii culturilor agricole - SAROSWE Rezumat.Datorită crizei mondiale de energie, resursele de energie regenerabile, reprezentate prin biomasă vegetală din culturi tip SRC (Short rotation coppice) sunt o opţiune sustenabilă.Obiectivele proiectului sunt, pe de o parte, testarea dezvoltării în condiţii extreme (stres hidric) a genotipurilor de origine suedeză admise în cultură în România, în comparaţie cu clonele şi hibrizii româneşti, precum şi colectarea de germoplasmă locală, cu rezistenţă la factori de stres biotic şi abiotic, pentru ameliorarea sortimentului existent.

Categories

Diseminare

Diseminare

Echipes

Foto

Parteneri

Parteneri

Posts

Rezultate

Rezultate

Tags

Workshop

Workshop

saroswe