logo_icas logo_rebina logo_uefiscdi logo_usambvt logo_ucv2

Finanţare: UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANŢAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR, A CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ŞI INOVAŢIEI

PROIECT 111/2014: Evaluarea potenţialului productiv, de fitoremediere şi adaptabilitate la stresul hidric, a unor genotipuri de Salix, în staţiuni improprii culturilor agricole – SAROSWE

Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă PN-II-PT-PCCA-2013-4 -2044

partener 3

Nume si prenume Pozitie in proiect Partener 3 NEŢOIU Constantin Responsabil P3, expert entomologie forestiera TOMESCU Romică exert entomologie forestiera CHIRA Danuţ Expert fitopatologie forestiera BUZATU Andrei asistent cercetare GUŢU Florica tehnician ŞOANCĂ Cornel tehnician CIOC Ionel tehnician

partener 2

Nume si prenume Pozitie in proiect Partener 2 SOARE Marin Responsabil P2, expert ameliorare CORNEANU Gabriel Cercetător, expert genetica, citologie, (Contract pe perioada determinată) BĂBEANU Ileana Cristina Cercetător, expert biochimie IANCU Paula Cercetător, specialist genetica COJOACĂ Florin Dorian Cercetător, specialist biometrie specii lemnoase NICOLAE Ion Cercetător, specialist fiziologie vegetală BUŞE-DRAGOMIR Luminiţa Cercetător, specialist fiziologie vegetală SUSINSKI Mihai Cercetător, specialist agrochimie BONCIU Elena Cercetător, specialist biotehnologii MATEI Gheorghe Cercetător, specialist tehnologii SOARE Rodica Cercetător, specialist tehnologii DRĂGOI Floriana Mădălina Cercetător, postdoctorand, biochimie PĂNIŢĂ Ovidiu Florin Cercetător, postdoctorand, genetică BUŞE Maria Inspector resurse umane

partener 1

Nume si prenume Pozitie in proiect Partener 1 HOLLERBACH Wilhelm Responsabil P1 MOŞ Cornelia specialist legislatie, resurse umane TRAVA Danuţ asistent cercetare

coordonator

Nume si prenume Pozitie in proiect Coordonator (CO) CORNEANU Mihaela Director proiect, expert genetică HERNEA Cornelia Responsabil ştiintific, expert dendrometrie şi împăduriri CRĂCIUN Constantin Cercetător, Microscopie electronică (Contract pe perioada determinată) POPESCU Sorina Cercetător, expert biologie moleculară BORLEA Gheorghe Florian Cercetător, expert protecţia mediului si conservarea biodiversităţii, schimbări climatice SĂRAC Ioan Cercetător, specialist genetica cantitativă STROIA Ciprian Cercetător, specialist botanică CRĂCIUNESCU Adam Cercetător, specialist silvicultura POŞTA Daniela Sabina Cercetător, specialist macropropagare vegetaţie lemnoasă FERICEAN Mihaela Liana Cercetător specialist biolog, entomologie PETCOV Andrea Cercetător postdoctorat, genetica ŢENCHE Constantinescu Alina Cercetător postdoctorat, ecologie STROIA Marius Cercetător postdoctorat, pedologie BUZDGAN Emilia Inginer vacant contabil vacant resurse umane vacant student masterand vacant student masterand

parteneri

Coordonator UNIVERSITATEA DE Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Regele Mihai I al Romaniei”, din Timisoara Director Proiect: Prof. univ. dr. CORNEANU Mihaela Echipa Coordonator Partener 1 SC Rebina Agrar SRL Ghilad Responsabil Partener 1: HOLLERBACH Wilhelm Echipa Partener 1 Partener 2 Universitatea din Craiova Responsabil Partener 2: Prof. univ. dr. SOARE Marin Echipa Partener 2 Partener 3 Institutul de cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti Responsabil Partener 3: CS I dr.