descriere

Evaluarea potenţialului productiv, de fitoremediere şi adaptabilitate la stresul hidric, a unor genotipuri de Salix, în staţiuni improprii culturilor agricole - SAROSWE

Rezumat.Datorită crizei mondiale de energie, resursele de energie regenerabile, reprezentate prin biomasă vegetală din culturi tip SRC (Short rotation coppice) sunt o opţiune sustenabilă.Obiectivele proiectului sunt, pe de o parte, testarea dezvoltării în condiţii extreme (stres hidric) a genotipurilor de origine suedeză admise în cultură în România, în comparaţie cu clonele şi hibrizii româneşti, precum şi colectarea de germoplasmă locală, cu rezistenţă la factori de stres biotic şi abiotic, pentru ameliorarea sortimentului existent. Astfel, obiectivele proiectului sunt următoarele.

  1. Caracterizarea hibrizilor şi clonelor de Salix sp.pentru valorificarea la maxim a potenţialului productiv, în condiţii de mediu specifice. Hibrizii suedezi (S. viminalis) luaţi în studiu au înregistrat rezultate foarte bune în Nord-Vestul Europei, (climat răcoros şi umed), însă în România, nu au obţinut rezultatele aşteptate. Prin testarea timp de doi ani a 7 hibrizi suedezi de S. viminalis şi 7 clone şi hibrizi româneşti de S. alba, se va evalua potenţialul productiv al acestora, în corelaţie cu factorii de mediu (temperatura, umiditate, tipul de sol), în şapte locaţii, cu condiţii pedo-climatice diferite. Concomitent cu urmărirea caracterelor de producţie, se va efectua monitorizarea insectelor vătămătoare şi a bolilor, care pot să producă pierderi însemnate de producţie. În urma monitorizării se poate stabili un protocol de prevenţie şi combatere, care să optimizeze procesul în scopul protecţiei mediulu. Speciile genului Salix produc acid salicilic, concentraţia fiind dependentă de organul plantei, genotip, dar şi de condiţiile de mediu. S-a dovedit faptul că există o corelaţie între conţinutul de acid salicilic şi rezistenţa/toleranţa la boli şi dăunători. Aceste informaţii pot fi utilizate de către cultivatori pentru o dublă destinaţie a producţiei: biomasa pentru combustibil şi industria farmaceutică.

  2. Realizarea unei colecţii de genitori (banca de gene vie) de Salix sp., caracterizarea lor fenotipică şi genotipică, asigurand premisele procesului de ameliorare. Unele genotipuri de salcie colectate din flora spontană, prezintă gene pentru rezistenţa la metale grele şi respectiv o toleranţă naturală la diferiţi factori de stres. Aceste genotipuri vor fi evaluate în câmp şi în laborator, stabilind polimorfismul molecular, caracteristicile genomului, rezistenţa la unii factori de stres (stres hidric, concentraţii mari de metale grele). Astfel se va stabili compatibilitatea între genitori şi dirija procesul de hibridare. Colecţia de genomuri reprezintă baza pentru un program ştiintific de ameliorare.

  3. Selecţia de genotipuri Salix sp tolerante la stres hidric. Stresul hidric este unul dintre cei mai importanţi factori, responsabili de limitarea creşterii şi productivităţii plantelor. Studiul prin experimente controlate în laborator, dar şi în câmp, în condiţii caracteristice solurilor nisipoase, vor da indicatii pentru selectia si zonarea celor mai bune genotipuri, astfel încât cultura sa fie un succes. Analizele de laborator (biochimice, alterări ultrastructurale, s.a.) şi în câmp (ecofiziologice, investigaţii biochimice) şi vor stabili căile metabolice implicate în dezvoltarea plantei şi se vor putea stabilii tehnologiile optime pentru a asigura dezvoltarea optimă (supravieţuirea, vitalitatea şi productivitatea) a plantelor în condiţii de stres hidric.

  4. Selecţia de genotipuri de Salix sp. pentru fitoremediere. Pentru a obţine culturi de succes, cu dublu rol (producţie de biomasă şi decontaminarea mediului) este necesară testarea în condiţii de stres simulat, în laborator şi în câmp (în condiţii reale), asociate cu analiza proceselor metabolice şi absorbţia de metale grele în diferite organe ale plantei, urmată de selectarea celor mai valoroase genotipuri. Rezultatele obţinute se vor concretiza într-o eco-tehnologie pentru terenurile degradate.

More Reading
Newer// parteneri