coordonator

Nume si prenume Pozitie in proiect
Coordonator (CO) CORNEANU Mihaela Director proiect, expert genetică
HERNEA Cornelia Responsabil ştiintific, expert dendrometrie şi împăduriri
CRĂCIUN Constantin Cercetător, Microscopie electronică (Contract pe perioada determinată)
POPESCU Sorina Cercetător, expert biologie moleculară
BORLEA Gheorghe Florian Cercetător, expert protecţia mediului si conservarea biodiversităţii, schimbări climatice
SĂRAC Ioan Cercetător, specialist genetica cantitativă
STROIA Ciprian Cercetător, specialist botanică
CRĂCIUNESCU Adam Cercetător, specialist silvicultura
POŞTA Daniela Sabina Cercetător, specialist macropropagare vegetaţie lemnoasă
FERICEAN Mihaela Liana Cercetător specialist biolog, entomologie
PETCOV Andrea Cercetător postdoctorat, genetica
ŢENCHE Constantinescu Alina Cercetător postdoctorat, ecologie
STROIA Marius Cercetător postdoctorat, pedologie
BUZDGAN Emilia Inginer
vacant contabil
vacant resurse umane
vacant student masterand
vacant student masterand
Tags// ,
More Reading
Newer// partener 1