RAPORTUL ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNIC (RST)

Proiectul 1112014: Evaluarea potenţialului productiv, de fitoremediere şi adaptabilitate la stresul hidric, a unor genotipuri de Salix, în staţiuni improprii culturilor agricole – SAROSWE

Etapa 42017: Caracterizarea genotipurilor de Salix sp. din punct de vedere al tolerantei la stresul hidric, al capacitatii de fitoremediere si rezistentei la boli si daunatori

Rezumat

WP 1 (A4): Evaluarea potenţialului productiv la genotipuri de Salix în condiţii staţionale diferite (7 RO + 7 SWE/7 locaţii – Banat- control, sărătură, MG; Oltenia – control, nisip irigat, nisip neirigat, MG) (CO, P1, P2).

A4.1. Intretinerea culturilor comparative (partea 2) (CO, P1, P2). In functie de sola (tip buruieni, boli , dăunători) a fost diferentiata tehnologia de întreţinere a culturilor.

A4.2. Observatii biometrice stadiale şi asupra viabilitatii si vitalitatii culturilor (partea 2) (CO, P1, P2). Au fost efectuate masuratori si observaţii stadiale asupra plantelor. Datele inregistrate au fost prelucrate statistic si interpretate.

A4.3. Analiza calitativa a lemnului (densitate, umiditate); productivitate si influenta genotipului si a conditiilor de mediu asupra acestuia(CO, P1, P2). A fost stabilita umiditatea si densitatea aparenta a lemnului in stare absolut uscata pe esantioane recoltate din toate culturile comparative. Biomasa uscata a fost estimata prin metoda destructiva, pe baza de ecuatii alometrice.

A4.4. Analiza si sinteza datelor WP1 (CO, P1, P2). Efectul genotipului, locatiei (conditii pedoclimatice), a variantei experimentale (taiat/netaiat) si a interactiunii acestora asupra caracterelor de productie la cele 14 clone analizate au fost puse in evidenta prin analiza variantei.

WP2( A4): Colectarea, cultivarea şi analiza surselor de germoplasmă locală de Salix sp., pentru înfiinţarea unei colecţii de genitori (CO)

A4.5. Preselectia genitorilor de Salix sp. pentru toleranta la stresul hidric si analiza raspunsului metabolic al plantelor (enzimologie, prolina, acid salicilic) in experimente de laborator (CO, P2). Toleranta la stresul salin a fost evaluata intr-un experiment de laborator pentru patru genitori in doua variante exprimentale plus martor in functie de vitalitate, indicele de biomasa uscata a lastarilor si indicele de biomasa uscata a radacinilor. Raspunsul metabolic al plantei la stres abiotic a fost pus in evidenta prin continutul de prolina libera si activitatea catalazei si guaiacol peroxidazei. A fost determinat continutul de acid salicilic.

(())A4.6. Preselectia genitorilor de Salix pentru toleranta la metale grele si analiza raspunsului metabolic al plantelor la stresul abiotic indus in experimente de laborator (Ni, Cu, Pb, Cd) (CO, P2).** Toleranta la metale grele a fost evaluata in laborator intr-un experiment cu 8 genitori, patru metale a două concentratii plus varianta martor. Toleranta la metale grele si raspunsul metabolic al plantei au fost determinate similar experimentul cu NaCl.

A4.7. Evaluarea citologica a genitorilor supusi stresului controlat cu metale grele (citogenetica) (CO, P2). Evaluarea citologica a fost realizata prin determinarea si analiza indicelui mitotic

A4.8.Observatii biometrice, analiza calitativa a lemnului (densitate, umiditate), productivitate in camp a genitorilor si influenta genotipului asupra acesteia (CO). La cultura de genitori au fost recoltate probe in vederea stabilirii densitatii si umiditatii lemnului, a fost estimata biomasa acestora si s-au efectuat observatii biometrice la mijlocul sezonului de vegetatie . Datele au fost prelucrate statistic.

A4.9.Stabilirea compatibilitatii genitorilor pentru obtinerea de hibrizi toleranti la seceta si/sau metale grele (CO, P2). Se propune o schema de hibridare tinând cont de sexul clonelor şi de compatibilitatea speciilor.

A4.10. Analiza si sinteza datelor WP2 (CO). A fost pusa in evidenta variabilitatea intra- si interspecifica a genitorilor de Salix sp. precum si efectul genotipului respectiv al speciei asupra caracterelor de productie.

WP3 (A4): Evaluarea şi selecţia genotipurilor de Salix, pentru toleranţa la stresul hidric (P2)

A4.11.Evaluarea tolerantei la stresul hidric in conditii de camp - ecofiziologie – dependent de mediu si genotip (partea 2) (P2). Au fost analizate procese fiziologice (intensitatea fotosintezei, intensitatea transpiraţiei) si indici fiziologici (radiaţia fotosintetic activă, temperatura frunzei, conductanţa stomatală). A fost determinat continutul in clorofila, in apa totala si substanta uscata.

A4.12.Modificari metabolice determinate de stresul hidric in conditii de camp ( pigmenti, enzimologie, prolina) (partea 2) (P2). A fost determinata activitatea enzimatica a peroxidazei (POX), a catalazei (CAT) precum si continutul in prolina punandu-se in evidenta variatia acestora cu genotipul si conditiile de mediu.

A4.13.Analiza dezvoltarii sistemului radicular in conditii de stres hidric si corelarea cu caracterele biometrice ale plantei (CO, P1, P2). Au fost efectuate observatii biometrice si s-a determinat biomasa proaspata si uscata (uscare in etuva la 1050C) a partii supra- si subterane pe exemplare recoltate prin extragere mecanica. Datele au fost prelucrate statistic.

A4.14. Stabilirea corelatiilor intre ritmul de crestere, vitalitate, cu continutul de apa in sol, in diferite etape ale cresterii active (CO) S-au stabilit corelatiile intre principalele caractere de productie si conditiile climatice.

A4.15. Analiza si sinteza datelor WP3 (CO, P2). Efectul conditiilor pedoclimatice asupra activitatii enzimatice a plantelor a fost evidentiat prin analiza variantei

A4.16. Modificari metabolice determinate de continutul in metale grele a solului in conditii de camp (pigmenti, enzimologie)(partea 2) (P2) A fost analizata activitatea enzimatica in frunzele de salcie recoltate din cultura comparativa de pe halda de cenusa Timisoara si comparata cu activitatea enzimatica a frunzelor recoltate din suprafata experimentala Martor.

A4.17.Analiza dezvoltarii sistemului radicular pe terenuri contaminate cu metale grele si corelarea cu caracterele biometrice ale plantei (P1) Caracterele biometrice ale partii supra- si subterane ale plantelor au fost analizate pentru a stabilii corelatiile intre aceste caractere.

A4.18.Stabilirea corelatiilor intre ritmul de crestere, vitalitate, cu continutul de metale grele in sol, in diferite etape ale cresterii active (CO). S-au stabilit corelatiile intre principalele caractere de productie si continutul în metale grele a solului.

A4.19. Analiza si sinteza datelor WP4 (CO,P1). A fost analizata legatura dintre masa partii subterane si a partii supraterane.

WP5 (A4) Evaluarea rezistenţei la dăunatori şi boli a genotipurilor de Salix în condiţii staţionale diferite (P3)

A4.20. Investigarea tendintelor in hranire a insectelor vatamatoare in corelare cu conditiile climatice si edifice (CO, P3). A fost stabilita tendinta de hranire a unor specii de insecte in functie de conditiile climatice si edifice in care s-au dezvoltat plantele gazda dar si in raport cu zestrea lor genetica.

A4.21. Analiza si sinteza datelor WP5 (P3). A fost evidentiate sensibilitatea clonelor de salcie la diferiti daunatori

A4.22. Coroborarea si interpretarea rezultatelor, conceperea unei ecotehnologii (CO).

WP 6 (D1, D2, D3): Diseminarea rezultatelor (CO, P1, P2, P3).

A4.23 D1 Diseminare rezultate; comunicare si publicare nationala si/sau internationala (CO, P2, P3). Rezultatele obtinute, au fost prezentate la 4 manifestari stiintifice internationale sau cu participare internaţională, cu prezentarea a 4 lucrari. Au fost publicate: 2 lucrari ISI proceeding şi 4 lucrări ştiinţifice in reviste BDI din ţară. S-a actualizat pagina web a proiectului (www.saroswe.ro).

A4.24 D.2 - Participare la manifestari tehnico-stiintifice din domeniii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale /internationale, targuri nationale/ internationale). Proiectul a fost prezentat la Târgul Internaţional EUROINVENT 2017, fiind premiat cu Medalie de Aur şi la 84th International Agricultural Fair, fiind premiat cu Diploma de Aur. S-a realizat un workshop de prezentare a unor rezultate partiale ale proiectului ca manifestare în cadrul Zilelor Academice Timişene, 24.05.2017.

A4.25 D.3 - Vizite de lucru / schimburi de buna practica(P1): Romania – Dej, Zalau: Vizita de lucru: Participare negocieri extindere piata de biomasa din salcie energetica; TimisoaraExpozitia Tim Agralim 2017; Germania – Ingelfingen: expozitie;

Rezultate Etapa: • 7 culturi comparative • 1 colectie de genitori; • fise de observatii si analize; • participare la 3 manifestari stiintifice internationale sau cu participare internaţională, cu prezentarea a 4 lucrari • participare la Târgul Internaţional EUROINVENT 2017– medalie de aur • participare la 84th International Agricultural Fair – Diploma de Aur • Workshop de prezentare a rezultatelor proiectului • 2 lucrari ISI Proceedings, 4 lucrări tipărite BDI • 1lucrări în evaluare pentru publicare (BDI) • actualizare pagina web

Tags// ,