rezultate preconizate

PACHETE DE LUCRU SI REZULTATE PRECONIZATE

Pachet de lucru Nr1 Titlu pachet de lucru Coordonator pachet de lucru2 Rezultate preconizate
1 Evaluarea potenţialului productiv la genotipuri de Salix in condiţii staţionale diferite ( 7 RO + 7 SWE/7 locaţii – Banat- SDE, sărătură, MG; Oltenia – control, nisip irigat, nisip neirigat, MG) P1 Caracterizarea hibrizilor şi clonelor de Salix sp.pentru valorificarea la maxim a potenţialului productiv, în condiţii de mediu specifice. Informaţii pentru o dublă destinaţie a producţiei: biomasa pentru combustibil şi industria farmaceutică.
2 Colectarea, cultivarea şi analiza surselor de germoplasmă locală de Salix sp., pentru înfiinţarea unei colecţii de genitori CO Colectie de genitori (banca de gene vie) de Salix sp., caracterizarea lor fenotipică şi genotipică, asigurând premisele procesului de ameliorare
3 Evaluarea şi selecţia genotipurilor de Salix, pentru toleranţa la stresul hidric P2 Tehnologii pentru a asigura dezvoltarea optimă (supravieţuirea, vitalitatea şi productivitatea) a plantelor în condiţii de stres hidric.
4 Evaluarea capacităţii de fitoremediere a solului, a diferitelor genotipuri de Salix sp CO Eco-tehnologie pentru terenurile degradate
5 Evaluarea rezistenţei la dăunatori şi boli a genotipurilor de Salix în condiţii staţionale diferite P3 Protocol de prevenţie şi combatere a insectelor vătămătoare şi a bolilor care să optimizeze procesul în scopul protecţiei mediului
6 Diseminarea rezultatelor CO
  • pagina web de prezentare a proiectului şi a realizărilor acestuia
  • 4 articole min BDI (lunile 12, 19);
  • 4 participări la conferinţe internaţionale (lunile 5, 12, 19);
  • 4 workshop-uri cu partenerii, persoane şi/sau companii interesate (luna 5, 12, 19, 23)
  • 2 articole ISI (lunile 19, 22, acceptate spre publicare)
  • 1 carte privind particularitătile culturii unor hibrizi/clone de salcie în diferite conditii staţionale şi recomandări pentru introducerea acestora în cultură (luna 24)

1. Număr pachet de lcuru: WP 1 – WP n.

2. Numărul partenerului care coordonează pachetul de lucru

Tags// ,
More Reading
Newer// coordonator
Older// parteneri